piątek, 24 września 2010

Może Stokrotka od profesora Żakiewicza?    Autor: B.Żakiewicz

  •  Projekt: Super Daisy Shaft
  •   Energia: zgazowanie węgla
  •   Gdzie? Polska / U.S.A. 
  •   Kto?     Bogdan Żakiewicz
  •   Kiedy?  2005 r.

W wolnym tłumaczeniu Super Daisy Shaft (SDS) możemy rozumieć jako Wał Superstokrotki. Ma to ścisły związek z budową tegoż urządzenia...

                                                      Przekrój przez SDS.Elementem podstawowym, wybitnie determinującym konstukcję, są małej średnicy "żądła wodotryskowe występujące w dużej ilości (przekrój A-A). Można je rozmieścić na przestrzeni 15 km. kwadratowych.


Objaśnienie:

1.Spalarnia gazów: CO, 


CO
2. Strumień energii powstający podczas spalania.
3. Energia geotermalna.4. Płynne siarczany.
5. Ropa naftowa.6. Bardzo ciężkie węglowodory.7. Rozpuszczona sól.8. Wyługowane metale i uran.9. Przetworzone bioprodukty z węgla.10. Ujęcia wody.Rozmowa radiowa na temat stanu Polskiej energetyki z udziałem prof. Żakiewicza


Brak komentarzy: